Morsomste innslag i Hovedprosesjonen: BTS – Studentersamfundet ved Høgskolen på Vestlandet, Bergen

Begrunnelse: mange og kreative innslag, stor forhåndsinnsats.

 

Stiligste innslag i Hovedprosesjonen: Sjøforsvaret.

Begrunnelse: Elegant, taktfast, god oppslutning.  Stor andel kvinner.

 

Stiligste innslag i Flaggtoget: Nordnæs Bataillon.

Begrunnelse: Største buekorps, elegante,  taktfaste, god og stor slagergjeng, i ypperste klasse.

 

Beste innslag i Flaggtoget: St. Paul skole.

Begrunnelse: Flotte faner, sang, mange barn og lite foreldre.

 

 

Kapproning på Vågen:

 

  1. plass Royal Norwegian Naval Academy Boat Club
  2. plass Fana Roklubb
  3. plass BSI Boat Club (UiB)