Retningslinjer for juryering

Retningslinjer for juryering

av prosesjonene på 17. mai i Bergen

1 Innledning og formål

Prosesjoner (eller tog/opptog) på 17. mai i Bergen har svært lange tradisjoner. Prosesjonene skal være stilige og underholdende for publikum langs ruten. For å motivere de organisasjoner, foreninger, etater, myndigheter mv. som deltar i prosesjonen til å lage stilfulle, tradisjonsrike og underholdende opptog, har 17. maikomiteen i Bergen satt opp plaketter til belønning av de beste innslagene.

2 Juryens sammensetning

Vinnerne av plakettene kåres av en jury. Juryen skal bestå av inntil fem personer oppnevnt av 17. maikomiteen i Bergen. Juryens formann skal være medlem i 17. maikomiteen i Bergen. De øvrige fire medlemmene skal ikke være medlemmer i 17. maikomiteen. Det bør sørges for kontinuitet i juryen slik at minst to medlemmer fortsetter det påfølgende år.

3 Plaketter

Følgende plaketter kan deles ut:
Plakett til stiligste innslag i Hovedprosesjonen
Plakett til morsomste innslag i Hovedprosesjonen Plakett til stiligste innslag i Flaggtoget
Plakett til beste innslag i Flaggtoget

Juryen kan beslutte at en eller flere plaketter ikke skal deles ut det enkelte år. Juryen kan i særlige tilfeller tildele ytterligere plaketter.

4 Vurderingskriterier og juryens arbeid

Juryen skal hvert år ha en samlet gjennomgang og felles forståelse av reglene for juryering før bedømmingen starter.

Juryen organiserer sitt arbeid og sin plassering langs prosesjonsruten slik at alle deltagende organisasjoner blir vurdert.

Juryen skal foreta en helhetsvurdering av hvert enkelt innslag. For Flaggtoget er det et overordnet krav at færrest mulig voksne skal delta i det enkelte opptog. For øvrig skal det blant annet legges vekt på følgende momenter:

  •  I hvilken grad innslaget får publikum til å smile, glede seg eller la seg imponere.
  •  Arbeidsinnsatsen og forhåndsinnsatsen som er nedlagt.
  •  I hvilken grad innslaget fremviser egenart og det som er spesielt for den enkelte organisasjon.
  •  Opptogets stil, takt og presisjon.
  •  Innslag av hurrarop, sang, spilling på instrumenter mv.
  •  Bruk av uniformering eller særlige kostymer.
  •  Bruk av flagg, flaggborg og faner.
  •  Underholdingsinnslag eller andre former for oppvisning underveis.

Ved bedømmingen kan juryen legge vekt på at ulike organisasjoner har forskjellige forutsetninger hva gjelder ressurser, innslag av profesjonelle mv.

Snarest mulig etter prosesjonenes avslutning skal juryen skriftlig levere sin avgjørelse med korte begrunnelser til formannen i 17. maikomiteen.

Juryen har ansvar for å underrette vinnerne etter at avgjørelsen er fattet. Juryen skal også underrette pressen/media, men opplyse om at juryens kåring ikke kan offentliggjøres før tidligst etter kl. 23.00 på 17. mai.

Vinnerne offentliggjøres og plakettene utdeles av formannen i 17. maikomiteen på Vikingskipet, under avslutningsseremonien ca kl 23.

Vedtatt av 17. maikomiteen i Bergen den 14. mai 2013.

keyboard_arrow_up
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this