Retningslinjer

for deltakelse i 17. mai-prosesjonene i Bergen

1          Innledning

I Bergen har prosesjoner (eller tog/opptog) i forbindelse med grunnlovsdagen svært lange tradisjoner. 17. mai-komitéen i Bergen har organisert prosesjonene til feiring av nasjonaldagen siden 1847.

Prosesjonene skal være stilige, tradisjonsrike og underholdende for publikum langs ruten. Alle som deltar i prosesjonene er forpliktet til å bidra til at prosesjonene blir interessante å se på. Dette kan være gjennom sang, spilling på instrumenter, uniformering eller særlige kostymer, flaggborg, underholdningsinnslag eller andre former for oppvisning.

2          Deltakelse og påmelding

I prosesjonene kan man kun delta som representanter for en organisasjon/forening, et forbund/lag, en offentlig etat/myndighet eller en skole/utdanningsinstitusjon eller lignende. Man må ha en tilknytning til organisasjonen som medlem/tillitsvalgt/ansatt/elev eller lignende for å kunne delta i prosesjonene. Privatpersoner som sådan kan altså ikke delta i prosesjonene (med unntak for Morgenprosesjonen, se under).

Det er krav om påmelding for deltakelse i Hovedprosesjonen og Flaggtoget. En representant for hver organisasjon/forening/etat registrerer vedkommende organisasjon på www.17-mai.no, slik at organisasjonens deltakelse kommer inn i programmet og planleggingen. I tillegg vil det gi 17. mai-komitéen en kontaktperson å forholde seg til, slik at man kan sende ut viktig informasjon om 17. mai og prosesjonene. En forening eller organisasjon kan maksimalt stille med 150 deltakere.

3          Formasjon – 4 personer i bredden

I prosesjonene marsjerer man 4 personer i bredden. Deltakelse i prosesjonene er ikke en spasertur gjennom byens gater, men en deltakelse i et organisert opptog. Av hensyn til hvordan publikum oppfatter prosesjonene og av hensyn til sikkerheten (motgående prosesjoner med lastebiler etc.) er det svært viktig at man følger bredden med 4 personer på hver rekke.

Unødvendige stopp, f. eks. for å hilse på kjente langs ruten, eller underholdningsinnslag som krever at prosesjonen stopper opp, tillates ikke. Dette skaper luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.

4          Særlig om Flaggtoget

Flaggtoget er et tog for barn og ungdom. Vi ber voksne respektere dette, noen få voksne kan følge hver enkelt skoleklasse, men vi oppfordrer til å begrense antallet voksne i Flaggtoget mest mulig. Dette er av hensyn til barna selv, som ser lite og får lite ut av prosesjonene dersom de skal gå bak og blant voksne i Flaggtoget.

5          Flagg mv.

Alle som går i prosesjonene bør ha flagg og 17. mai-sløyfe, med mindre uniform/instrumenter eller lignende gjør det unaturlig. Flagg for andre nasjoner kan fritt benyttes, så lenge dette ikke gjøres som en politisk markering eller demonstrering (se punkt 7 under).

6          Premiering

En jury vurderer alle innslag i prosesjonene. Det kan deles ut i alt 4 plaketter:

  • Stiligste innslag i Hovedprosesjonen
  • Stiligste innslag i Flaggtoget
  • Morsomste innslag i Hovedprosesjonen
  • Mest arbeidskrevende innslag i Flaggtoget

Plakettene utdeles fra Vikingskipet på Festplassen like før fyrverkeriet skytes opp kl. 23.00.

7          Forbud mot politisk markedsføring eller markering

Politiske partier som sådan kan ikke delta i prosesjonene. Øvrige organisasjoner kan heller ikke benytte prosesjonene til å fremme bestemte politiske saker eller standpunkter eller annet som medfører at organisasjonens opptog får karakter av politisk demonstrasjon av noe slag.

8          Forbud mot kommersiell markedsføring

Det er ikke tillatt med markedsføring av kommersielle bedrifter, firmaer, varer, produkter eller tjenester i prosesjonene.

9          Høydebegrensninger pga strømførende kjøreledninger for Bybane og trolleybusser

Prosesjonene krysser kjøreledninger for både Bybanen og trolleybussene flere steder. Maks høyde på kjøretøy/fane/flagg eller lignende må ikke overstige 5 meter målt fra bakkenivå

10        Motoriserte kjøretøyer – særlig om lastebiler

Alle som ønsker å delta i prosesjonene med motorisert kjøretøy må skriftlig og i god tid på forhånd søke 17. mai-komitéen om tillatelse. Søknaden må begrunnes og type kjøretøy med angivelse av lengde, bredde, vekt og utforming må beskrives. Søknadsskjema mv. er tilgjengelig på www.17-mai.no. Uten unntak gis adgang kun til forhåndsgodkjente kjøretøy med gyldig skriftlig tillatelse. Tillatelsen skal fremvises på forespørsel og være synlig til enhver tid når Politiets sperringer er passert.

Av hensyn til publikums sikkerhet, skal kjøretøy som krever førerkort klasse høyere enn klasse B, ha med sidemann som har en form for godkjent trafikal opplæring – minimum dokumentert trafikalt grunnkurs.

Sidemann skal gå hele prosesjonsruten på motsatt side av kjøretøyets førerplass, og til enhver tid ha visuell kontakt med sjåføren. Søker forplikter å sørge for at sjåfør er kjent med disse retningslinjene. Alle kjøretøy må være forsikret og i forskriftsmessig stand. Ekstra brannslukningsapparat er et krav.

Alle sjåfører må følge anvisninger fra 17. mai-komiteens personale ved oppmøte. Det henstilles til at bruk av lydanlegg og/eller levende musikk opphører inntil man faktisk er inne i prosesjonen.

11         Oppmøtested, avslutningssteder og hvem som kan delta.

I Bergen holdes det fire prosesjoner på grunnlovsdagen:

ProsesjonOppmøtested/tidAvslutningssted/tidHvem kan delta?
Morgen-prosesjonenOppmøte i Dreggen (ved Mariakirken) senest kl. 06.45.Festplassen kl.08.00.Alle privatpersoner kan delta. Man stiller bak det norske flagg.
Hoved-prosesjonenOppmøte på Koengen (bak Bergenhus festning) senest kl. 09.45.Festplassen fra kl. 12.00 og utover.– Bystyret og andre offentlige myndigheter – Forsvaret og militære organisasjoner
– Næringsorganisasjoner
– Universitet, høyskoler og studentorganisasjoner, stats- og kommuneorganisasjoner
– Kultur- og ungdomsorganisasjoner, bygdelag og sangerorganisasjoner
– Humanitære organisasjoner, sykepleie-, livssyns- og avholdsorganisasjoner
– Idrettsorganisasjoner
FlaggtogetUlike oppmøtesteder/tider, se 17. mai-programmet.Koengen fra kl. 12.00 og utover.Deltagelse er begrenset til barn og ungdom. Dvs. – Barneskoler og barnehager
– Frivillige organisasjoner for barn og unge (buekorps, speidere mv.)
– Russ
FakkeltogetOppmøte på Bergenhus senest kl 22.30Festplassen kl 23.00Alle privatpersoner kan delta.

12        Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon vises det til 17. mai-komitéens hjemmeside (www.17-mai.no) og 17. mai-komitéens facebookside (www.facebook.com/17.maikomiteen).

keyboard_arrow_up
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this