Retningslinjer

for deltakelse i 17. mai-prosesjonene i Bergen

1          Innledning

I Bergen har prosesjoner (eller tog/opptog) i forbindelse med grunnlovsdagen svært lange tradisjoner. 17. mai-komitéen i Bergen har organisert prosesjonene til feiring av nasjonaldagen siden 1847.

Prosesjonene skal være stilige, tradisjonsrike og underholdende for publikum langs ruten. Alle som deltar i prosesjonene er forpliktet til å bidra til at prosesjonene blir interessante å se på. Dette kan være gjennom sang, spilling på instrumenter, uniformering eller særlige kostymer, flaggborg, underholdningsinnslag eller andre former for oppvisning.

2          Deltakelse og påmelding

I prosesjonene kan man kun delta som representanter for en organisasjon/forening, et forbund/lag, en offentlig etat/myndighet eller en skole/utdanningsinstitusjon eller lignende. Man må ha en tilknytning til organisasjonen som medlem/tillitsvalgt/ansatt/elev eller lignende for å kunne delta i prosesjonene. Privatpersoner som sådan kan altså ikke delta i prosesjonene (med unntak for Morgenprosesjonen, se under).

Det er krav om påmelding for deltakelse i Hovedprosesjonen og Flaggtoget. En representant for hver organisasjon/forening/etat registrerer vedkommende organisasjon på www.17-mai.no, slik at organisasjonens deltakelse kommer inn i programmet og planleggingen. I tillegg vil det gi 17. mai-komitéen en kontaktperson å forholde seg til, slik at man kan sende ut viktig informasjon om 17. mai og prosesjonene. En forening eller organisasjon kan maksimalt stille med 150 deltakere.

3          Formasjon – 4 personer i bredden

I prosesjonene marsjerer man 4 personer i bredden. Deltakelse i prosesjonene er ikke en spasertur gjennom byens gater, men en deltakelse i et organisert opptog. Av hensyn til hvordan publikum oppfatter prosesjonene og av hensyn til sikkerheten (motgående prosesjoner med lastebiler etc.) er det svært viktig at man følger bredden med 4 personer på hver rekke.

Unødvendige stopp, f. eks. for å hilse på kjente langs ruten, eller underholdningsinnslag som krever at prosesjonen stopper opp, tillates ikke. Dette skaper luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.

4          Særlig om Flaggtoget

Flaggtoget er et tog for barn og ungdom. Vi ber voksne respektere dette, noen få voksne kan følge hver enkelt skoleklasse, men vi oppfordrer til å begrense antallet voksne i Flaggtoget mest mulig. Dette er av hensyn til barna selv, som ser lite og får lite ut av prosesjonene dersom de skal gå bak og blant voksne i Flaggtoget.

5          Flagg mv.

Alle som går i prosesjonene bør ha flagg og 17. mai-sløyfe, med mindre uniform/instrumenter eller lignende gjør det unaturlig. Flagg for andre nasjoner kan fritt benyttes, så lenge dette ikke gjøres som en politisk markering eller demonstrering (se punkt 7 under).

6          Premiering

En jury vurderer alle innslag i prosesjonene. Det kan deles ut i alt 4 plaketter:

  • Stiligste innslag i Hovedprosesjonen
  • Stiligste innslag i Flaggtoget
  • Morsomste innslag i Hovedprosesjonen
  • Mest arbeidskrevende innslag i Flaggtoget

Plakettene utdeles fra Vikingskipet på Festplassen like før fyrverkeriet skytes opp kl. 23.00.

7          Forbud mot politisk markedsføring eller markering

Politiske partier som sådan kan ikke delta i prosesjonene. Øvrige organisasjoner kan heller ikke benytte prosesjonene til å fremme bestemte politiske saker eller standpunkter eller annet som medfører at organisasjonens opptog får karakter av politisk demonstrasjon av noe slag.

8          Forbud mot kommersiell markedsføring

Det er ikke tillatt med markedsføring av kommersielle bedrifter, firmaer, varer, produkter eller tjenester i prosesjonene.

9          Høydebegrensninger pga strømførende kjøreledninger for Bybane og trolleybusser

Prosesjonene krysser kjøreledninger for både Bybanen og trolleybussene flere steder. Maks høyde på kjøretøy/fane/flagg eller lignende må ikke overstige 5 meter målt fra bakkenivå

10        Motoriserte kjøretøyer – særlig om lastebiler

Alle som ønsker å delta i prosesjonene med motorisert kjøretøy må skriftlig og i god tid på forhånd søke 17. mai-komitéen om tillatelse. Søknaden må begrunnes og type kjøretøy med angivelse av lengde, bredde, vekt og utforming må beskrives. Søknadsskjema mv. er tilgjengelig på www.17-mai.no. Alle kjøretøyer uten tillatelse vil bli avvist av 17. mai-komitéen/politiet.

Av hensyn til publikums sikkerhet, skal kjøretøy som krever førerkort klasse C/D ha med sidemann med gyldig førerkort. Sidemann behøver ikke førekort klasse C/D. Søker forplikter å sørge for at sjåfør er kjent med disse retningslinjene. Alle kjøretøy må være forsikret og i forskriftsmessig stand. Vi oppfordrer alle å ha med et ekstra brannslukkingsapparat.

11         Oppmøtested, avslutningssteder og hvem som kan delta.

I Bergen holdes det fire prosesjoner på grunnlovsdagen:

ProsesjonOppmøtested/tidAvslutningssted/tidHvem kan delta?
Morgen-prosesjonenOppmøte i Dreggen (ved Mariakirken) senest kl. 06.45.Festplassen kl.08.00.Alle privatpersoner kan delta. Man stiller bak det norske flagg.
Hoved-prosesjonenOppmøte på Koengen (bak Bergenhus festning) senest kl. 09.45.Festplassen fra kl. 12.00 og utover.– Bystyret og andre offentlige myndigheter – Forsvaret og militære organisasjoner
– Næringsorganisasjoner
– Universitet, høyskoler og studentorganisasjoner, stats- og kommuneorganisasjoner
– Kultur- og ungdomsorganisasjoner, bygdelag og sangerorganisasjoner
– Humanitære organisasjoner, sykepleie-, livssyns- og avholdsorganisasjoner
– Idrettsorganisasjoner
FlaggtogetUlike oppmøtesteder/tider, se 17. mai-programmet.Koengen fra kl. 12.00 og utover.Deltagelse er begrenset til barn og ungdom. Dvs. – Barneskoler og barnehager
– Frivillige organisasjoner for barn og unge (buekorps, speidere mv.)
– Russ
FakkeltogetOppmøte på Bergenhus senest kl 22.30Festplassen kl 23.00Alle privatpersoner kan delta.

12        Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon vises det til 17. mai-komitéens hjemmeside (www.17-mai.no) og 17. mai-komitéens facebookside (www.facebook.com/17.maikomiteen).

Meny
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this