Rekkefølge flaggtoget

FREMMØTEPLASSREKKEFØLGE FLAGGTOGET 2019TIDERVEIEN FREM TIL AVMARSJ FLAGGTOGET
Avmarsj Christies gt.: 10:40
MusikkorpsBergen PolitiorkesterFerdig oppstilt i Christies gt.: 10:30Stiller direkte opp i Christies gt.
Jubilanter
Jubilant 1
Ferdig oppstilt i Christiesgt. 10:30Stiller direkte opp i Christiesgt.
Jubilant 2Ferdig oppstilt i Christiesgt. 10:30
Jubilant 3
Ferdig oppstilt i Christiesgt. 10:30
Nordre Bydel
Mathismarkens BataljonAvmarsj: 9:50Prof. Dahls gt. - Nils Klims gt. - Tordenskjolds gt. - Ole Eides gt. - Øvre Blekevei - Nedre Blekevei - Langeveien - Skansesvingene - slutter seg til Christi Krybbes skoler - Lille Øvregt. Kong Oscars gt. - Ny gt. - Peter Motzfelds gt. - Kai gt. - Christies gt.
Wesselengens Bataljon
Krohnengen Skoles Musikkorps
Krohnengen skole
Skutevikens Buekorps
Fjeldets BataljonAvmarsj: 10:05
Skansens Bataljon
Sandviken Bataljon
Hellen Skoles Musikkorps
Christi Krybbes skolerFerdig oppstilt Kaigt.: 10:30
Lørdagskorpsene
Dræggens BuekorpsFerdig oppstilt på Festplassen.: 10:40Følger sine bydeler frem til Festplassen og stiller opp klar for utmarsj Christies gt.
Nygaards Bataljon
Nordnæs Bataillon
Søndre bydel
MarkenNy-Krohnborg SkoleAvmarsj 10:30Marken - Peter Motzfelds gt. - Kai gt. - Christies gt.
Løvstakkens Jægerkorps
Lungegaardens Buekorps
CISV Bergen
Landås Skoles Musikkorps
International School of Bergen
Haukeland Skole
Haukeland Kronstad Skolekorps
Kronstad SkoleFerdig oppstilt Kai gt. 10:45
Sentrum
Nordnes skole Avmarsj: 10:05
Laksevågs BueskyttereMøter Nordnes i Vestre Torvgate
Ferdig oppstilt Kai gt. 10:40
Haugeveien - Kloster gt. - Markeveien - Veiten - Magnus Barfotsgaten - Neumannsgate - Vestre Torggate - Håkonsgaten - Nygårdsgaten - Christies gt. - Rasmus Meyers allé - Lille Lungårdsvann, ytre ring - Kai gt. - Christies gt.
GrieghallenBarnehagerAvmarsj: 10:45Nina Griegs gt. - Lars Hilles gt. - Rasmus Meyers allé - Lille Lungårdsvann, ytre ring - Kai gt. - Christies gt.

DaVinci Montessori Skolen
Damsgård Skoles Musikkorps
Bjørgvin krets av Norges KFUK - KFUM speidere
Norges Speiderforbund
Sydnæs Bataljon
Polsk skole
Montessoriskolen i Bergen
St. Paul skole
4H - Sandviken
Mjølkeråen Skolemusikklag
Møllebakken skole
Bjørgvin MontessoriskolenFerdig oppstilt Kai gt. 11:00
Møhlenpris skolekorpsAvmarsj: 10.15Thormøhlens gate - Stubs gate - Wessels gate - Welhavens gate - Wolffs gate - Olaf Ryes vei - Langes gate - Olav Kyrres gate - Rosenbergsgaten - Bohrs gate - - Vestre Torg gt. - Håkons gt. - Nygårds gt. - Christies gt. - Rasmus Meyers allé - Lille Lungårdsvann, ytre ring - Kai gt. - Christies gt.
Møhlenpris skole Ferdig oppstilt i Kai gt.: 11:00
Meny
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this