Påmeldingene for Hovedprosesjonen åpner igjen 1. februar 2018.