Close

Om 17. mai komiteen i Bergen

ARBEIDSUTVALG 2017

Formann: Erik Næsgaard

Viseformann/Vikingskip: Sven-Erik Grieg-Smith

Marked og media: Jon Askeland

Prosesjoner: Vidar Børve

Underholdning: Tove Kayser

SEKRETARIAT

Bergen Næringsråd
Besøksadresse:Olav Kyrres gate 11, 6. etg.
Postboks 843, Sentrum
5807 Bergen

E-post: 17-mai@bergen-chamber.no
Telefon: 55 55 39 00
Faks: 55 55 39 01
Organisasjonsnummer: 992183225