Av hensyn til publikums sikkerhet og for at ikke bodsalget skal forstyrre arrangementene på 17-mai, er det nødvendig med en del vilkår og restriksjoner for bodsalget.

Salgstillatelsen innnebærer at alle påbud fra 17. maikomitéen i Bergen, brannvesen, helse- politi- og kommunale myndigheter overholdes. Jevnlige kontroller blir foretatt av Politi, Securitas og helsemyndigheter. 

Les nøye gjennom vilkårene, og hak av i boksen nederst for at du aksepterer disse vilkårene for å komme til siden for bestilling og betaling.

BRANNSIKKERHET

Brannforskriftene krever at de som bruker gass/flytende brensel til oppvarming eller strømaggregater skal ha tilgjengelig brannslukkingutstyr. Brannslukkingsutstyret skal være: Ved bruk av bensinaggregater skal det være 6 kg. BC pulver / skum apparat tilgjengelig. Bruk av gass skal det være 6 kg. BC pulver /skum apparat tilgjengelig. Gassflasken skal stå på flatt underlag og sikres mot velving. Brukes frityrolje skal det være : eget lokk, brannteppe og frityrslukker 3 liter ABF. Leier av bodplass er ansvarlig for at betjeningen har opplæring i bruk av slokkemidler. Se Brannvesenets retningslinjer for arrangement i byrommet på www.bergen-brannvesen.no

VAKTHOLD

Securitas, politi og sivile vakter sørger for vakthold og at kravene blir fulgt opp.

RYDDING OG FJERNING AV BOSS FRA SALGSPLASSEN

Salgsplassen skal holdes ren og ryddig. Emballasje, matrester og materialer brukt til rigging må fjernes før en forlater området. Kartonger skal sammenbrettes før plassering i container. Bosscontainere er plassert på hjørnet av Festplassen/Christiesgate og på Strandkaien.
Varmt vann («Pølsevann») må ikke kastes på busker, trær, plener eller blomster. Når salget avsluttes om kvelden, kontaktes Securitas som gir kvittering for at plassen er skikkelig ryddet. Kvitteringen leveres til Securitas etter endt salgsdag og bosspanten på 1000 kr. blir tilbakeført betalingskort så snart som mulig.

SALG AV SPRAYBOKSER, SOFTGUN , ALKOHOL, SIGARETTER OG E-SIGARETTER ER IKKE TILLATT

Såkalt ”snø”, ”slanger” etc., og farge fra sprayboks ødelegger klær og er til plage under feiringen. Salg av softguns og våpenkopier er generelt forbudt av politiet og kan medføre bøter. Heller ikke alkohol, sigaretter eller e-sigaretter er tillat. Brytes dette vilkåret vil salgstillatelsen inndras omgående og salgsboden fjernes. I tillegg inndras innbetalt depositum.

STØRRELSE PÅ BOD

Det er satt av 3×3 meter til hver bod. Av hensyn til nabo-bodene må den tildelte plassen ikke overskrides. Skjer dette betales på stedet en tilleggsavgift på kroner 1000,- pr påbegynte meter (fra 301cm). Man kan bestille flere sammenhengende bodplasser (hver på 3 meters lengde) for å ha større boder. Der hvor bodene opptar mer plass enn hva som er bestilt, kan vaktene flytte boden til annen ledig plass, hvilket kan medføre mindre sentral plassering.

SALG AV MAT

Alle som skal drive salg/omsetning av næringsmidler har plikt til å påse at næringsmiddelregelverket etterleves, og ha godt renhold og god hygiene. 

Dersom du bare skal selge pølser, ferdigpakket is og brus på 17.mai er det ikke plikt til å melde fra til Mattilsynet på forhånd.  Ved vareutvalg utover dette (grilling av kjøttvarer, empanadas m.m.) må dette registreres. Du melder fra om matsalg ved hjelp av Mattilsynets skjematjenester. Innloggingsknapp til skjematjenestene finner du på www.mattilsynet.no

 

Her er en huskeliste som du kan bruke for å sikre at salgsboden er i orden og at maten du serverer er trygg: 

  • Pass på at maten ikke forurenses. Lagre varene opp fra bakken og skjerm uemballerte varene mot mulig forurensning fra omgivelsene.
  • Du må ha utstyr eller innredninger som sikrer rett temperatur på varene. Lett bedervelige næringsmidler skal lagres ved kjøle- eller frysetemperatur, henholdsvis -1 til +4 C° og -18 C° eller kaldere.
  • Ferdig kokte” pølser og annen varm mat skal oppbevares ved en temperatur på +60 C° eller høyere.
  • Ta med nok kjeler og annet utstyr for å lage maten
  • Pass på at utstyret du bruker er rent. 
  • Mulighet for vask av hendene skal være på plass. Hvis det er mangel på håndvask, kan engangsservietter være et alternativ.
  • Dere må holde det ryddig og rent og sørge for avfallshåndtering der salget/serveringen foregår.

Mer veiledning om matservering og hygiene finner du her:

Kake eller pølseselger for en dag 

 

Trygg mat på messer og festivaler (mattilsynet.no) 

PRISER

Prisene for salgsboder er kr 5.585,-. Dette inkluderer 1.000 kr bosspant som tilbakebetales etter kvittering fra vakt. Nettopris for boden er da 4.585,- kr.

STRØMFORSYNING – BRUK AV AGGREGATER

Der er dessverre ikke strømforsyning til bodene. Aggregater kan benyttes.  Av støymessige grunner tillates IKKE strømaggregat i Byparken (pga konserter i Musikkpaviljongen). De som trenger strøm må derfor velge annet salgsområde.

Jeg har lest nøye gjennom, forstår og aksepterer vilkårene for å få tildelt salgstillatelse. Å sende inn søknad om bodplass innebærer at jeg godtar disse vilkårene.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this