07.20

Christie-støtten på Muséplass ved Studentersamfunnet: Lungegaardens Musikkorps Spiller

07.25

John Lunds minneplate ved 17. mai-komitéen: Krohnengen Brass Band Spiller.

07.50

Oppmarsj fra Festplassen etter morgenprosesjonens innkomst:  Skipperforeningen, Maskinistforeningen og Lungegaardens Musikkorps.

08.00

Chr. Michelsens statue på Festplassen ved Formann i 17. mai-komitéen, Erik Næsgaard: Krohnengen Brass Band Spiller.

08.00

Flaggheising Vågsallmenningen v/Skipperforeningen: Lungegaardens Musikkorps Spiller.

08.05

Minebøssen på Bryggen v/Skipperforeningen: Lungegaardens Musikkorps Spiller

08.15

Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen v/Skipperforeningen: Lungegaardens Musikkorps Spiller.

08.15

Følgende graver, minneplater og støtter:

-Edvard Grieg-statuen i Byparken ved Bergen Filharmoniske Orkester.

-Ole Bull-statuen på Ole Bulls plass ved Bergen Filharmoniske Orkester.

-Biskop Johan Nordahl Bruns grav på Domkirkegården ved 17. mai-komitéen.

-Christies grav på St. Jacobskirkegården ved 17. mai-komitéen.

-Fr. Meltzers grav på Assistentkirkegården ved 17. mai-komitéen.

-Ole Bulls grav på Assistentkirkegården ved 17. mai-komitéen.

-De ved Alvøen falnes minne på Korskirkegården ved 17. mai-komitéen.

-Jens Rolfsens minneplate på Korskirken ved 17. mai-komitéen.

-Jonas Reins minneplate på Nykirken ved Nordnæs Bataillon.

-Hans Grøgårds grav på Nykirkegården ved Nordnæs Bataillon.

-Sjømannsmonumentet ved Skipperforeningen.

-Minebøssen på Torget ved Skipperforeningen.

-De allierte flygergraver på Møllendal ved 17. mai-komitéen.

-Bautaen over falne idrettsmenn på Fløyen ved Idrettskretsen.

-Minneplaten på Politikammeret.

-Minneplaten på Brannstasjonen.

-Minneplaten over Shetlands-Larsen i Fyllingsdalen ved Fyllingsdalens Historielag.

-Minnesmerket over de falne ved Leitet ved Laksevåg Bueskyttere.

-Minnesmerket over Sivilforsvarets falne og omkomne ved Holen skole.

-Motstandsmonumentet på Storetveitmarken ved Bjørn West Museets Venner.

-Minnesmerket i Gravdal over falne ved Laksevåg Bueskyttere.

-Amalie Skram-statuen på Klosteret ved Amalie Skram videregående skole.

-Grunnlovsmonumentet på Kong Christian Frederiks plass ved Studentforeningen ved BI.

08.15

Minnehøytideligheter ved Nonneseter Minnehall ved 17. mai-komitéen: Krohnengen Brass Band Spiller

08.15

Minnehøytidelighet Solheim Æreskirkegård ved stortingsrepresentant Jette Christensen. Alvøens Musikkforening spiller. Æresgarde fra Sjøforsvaret.

08.45

-Minnesmerket over Peter Dass på Domkirkegården ved 17. mai-komitéen.

-Bekransning av minnesmerket over Mons Haukeland på Sydneshaugen, ved Bergenhus HV-distrikt 09.

09.00

-Krigsmoderen ved presidenten i Valkyrien.

-Bekransning av Shetlands-Larsens statue på Shetlands-Larsens brygge ved presidenten i Sjømilitære Samfund.

-Bekransning av Nordstjernen ved formann i Bergen Skipperforening. Æresgarde fra Sjøforsvaret.

-Veteranmonumentet på Koengen ved formannen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og omegn.

09.15

-Holbergstøtten ved «Det Glade Bergen».

09.30

-Bekransning av Bjørnson, Ibsen og Nordahl Grieg-statuene ved Bergen Krets av Norsk Skuespillerforbund.

-Bekransning av Rieber-Mohns minneplate og Bergenhus Regiments minneplate på Bergenhus ved Bergens Militærforening.

-Bekransning av Johan Ludwig Mowinckels grav på St. Jakobskirkegården ved Unge Venstre.

10.00

-Bekransning av Haakon VII-statuen på Bergenhus ved Kommandanten.

11.00

-Bekransning av minnesmerket ved «Gestapohuset» i Veiten 3 ved Bergens Forsvarsforening.

14.00

-Kranspålegging på Ivar Aasens byste utanfor Universitetsbiblioteket ved Studentmållaget. Allsong.